Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Kantstraat 29, 6374 EE Landgraaf

€425.000,- k.k.€1.500,-/ Per maand

Beschrijving

+ Lees meer - Lees minder

Algemeen
In het geliefde Ubach over Worms te Landgraaf in kunnen wij u nu dit unieke zeer ruime winkelpand te huur aanbieden
Het complex ligt op de hoek Sloterstraat/Kantstraat op een zichtlocatie langs een doorgaande weg.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Landgraaf, sectie C, nummers 5649

Indeling Winkelruimte
Momenteel is de benedenverdieping in gebruik als sportschool en schoonheidssalon.
Ca. 146 m² winkelruimte, bestaande uit een verkoopruimte met een gunstige breedte / diepte verhouding, aan de zijde van de Kantstraat een frontbreedte van maar liefst 16.89 meter, en aan de zijde van de Sloterstraat een frontbreedte van 7 meter. In de winkelruimte is de toegang naar de kelder.

In het middelgedeelte is momenteel de doorgangsruimte naar kleedruimtes, trap schoonheidssalon van 45 m², welke via de Sloterstraat een aparte toegangsdeur heeft.

Twee grote separate ruimtes 99 m² en 73 m², welke momenteel als sportschool dienen kunnen door enkele simpele ingrepen ook voor andere doeleinden ingezet worden.

Mocht u willen weten voor welke bedrijfsactiviteiten u dit object kan gebruiken verzoek wij u altijd na te gaan bij de Gemeente Landgraaf of dit mogelijk is volgens het bestemmingsplan.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
Huurprijs
€ 1000,- per maand exclusief BTW

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.
Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.
Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW,
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.
Bestemmingsplan
Bij de gemeente Landgraaf valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Kern Waubach". Indien u een activiteit wilt uitoefenen in de pand dan adviseren wij u altijd om dit bij de gemeente te controleren of dit mag gezien het bestemmingsplan.

Koopsom
€ 450.000,-

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Energielabel wordt bij verhuur/verkoop bij de huur/koopovereenkomst als bijlagen opgenomen.
Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening
Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

 • Overdracht
 • Object ID:
  b879
 • Prijs:
  Vraagprijs €425.000,- k.k.
 • Huurprijs
  €1.500/ Per maand
 • Aanvaarding:
  In overleg
 • Beschikbaarheid
 • Status:
  Koop, Huur, Beschikbaar, Beschikbaar
 • Bouw
 • Object type:
  Bedrijfsobjecten, Winkelruimte
 • Oppervlakten en inhoud
 • Indeling
 • Kadastrale gegevens
 • Adres:
  Kantstraat 29
 • Plaatsnaam:
  Landgraaf
 • Postcode:
  6374 EE
 • Land:
  Nederland

Zon check

Schaduw

Contact informatie

FinSafe Makelaardij
FinSafe Makelaardij

Informeer over deze woning